Archivace

Uložíme starší dokumenty u nás

Odvezeme z Vašich firem hromady dokumentů, které musíte ze zákona ještě roky skladovat, ale nikdo už je nepoužívá.

V příručním firemním archívu u Vás na firmě je vhodné ponechat jen živé dokumenty, se kterými často pracujete a nebo je předpoklad, že do nich budete nahlížet. Na základě smlouvy o úschově písemností v naší komerční spisovně převezmeme všechny Vaše dokumenty určené k uložení. V naší komerční spisovně pak o ně budeme pečovat až do vypršení skartační lhůty – zákonem dané doby, po kterou nesmí být dokumenty zlikvidovány či znehodnoceny.

Po celou tuto dobu je umožněno zplnomocněným osobám nahlížet do dokumentů nebo pořizovat elektronické kopie či fotokopie těchto dokumentů v případě potřeby. Jde-li o dokumenty citlivé povahy máte možnost zajistit si doklady uzavřením do archivačních krabic a zapečetit.

Dokumenty, které potřebujete uložit na delší dobu (např. mzdové listy 30-45 let) můžeme vložit do archivních krabic pro dlouhodobé archivování. Silná hladká lepenka vyráběná v alkalickém prostředí odolává klimatickým podmínkám, konstrukce skládací krabice zabraňuje vnikání prachu.

Po uplynutí skartační lhůty opatříme povolení místně příslušného státního archivu a s jeho souhlasem dokumenty zlikvidujeme v průmyslových drtičkách.