Zaměstnanci

Pokud má bývalý zaměstnavatel uloženy mzdové listy v naší spisovně vyhotovíme pro Vás v případě potřeby kopie Naše spisovna doporučuje klientům uchovávat mzdové listy 45 let.