SKARTACE – likvidujte, co můžete

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Přijedeme se podívat na Vaše dokumenty
  • Vytřídíme veškerý spisový materiál po skartační lhůtě z vašich firemních archívů a kancelářských prostor.
  • Uvolníme Vám prostor k lepšímu využití
  • Převezmeme za Vás veškerou komunikace s místně příslušným státním archívem
  • S povolením od státního archivu dokumenty určené k likvidaci odvezeme a pod dohledem pracovníka naší spisovny projdou totální destrukcí v průmyslovém velkokapacitním drtiči odpadů. Vám zůstává povolení státního archívu k likvidaci dokumentů „S“ a naše potvrzení o tom, že tyto doklady byly zlikvidovány
  • Průběžně a dle potřeby se k Vám budeme vracet

Pokud máte dokumenty archivovány v naší spisovně. Skartace probíhá u všech uložených písemností typu "S" s prošlou lhůtou skladování podle skartačních plánů vždy v měsíci lednu