Setřídíme vaše dokumenty a dáme řád vašim archivům

SETŘÍDÍME VAŠE DOKUMENTY – Dáme řád Vašim firemním archivům.

Služba určena „živým“ společnostem s velkým počtem dokladů.

Pomůžeme uspořádat Váš archiv, vytvořit směrnice, nabídneme občasný dohled. Na základě Vašich požadavků a v souladu se zákonem č. 190/2009 Sb kterým se mění zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., Vám pomůžeme vytvořit systém ve Vašich dokladech. Při dodržování jednoduchých základních pravidel se přehled a vyhledávání ve Vašem archívu stane efektivnější. Pro Vaši firmu vytvoříme na míru šitý spisový řád. Podle něj řádně setřídíme veškeré písemnosti a dokumenty které u Vás vznikají a které přebíráte od jiných původců. Podle skartačního rejstříku stanovíme skartační lhůty pro jednotlivé typy dokumentů. Dokumenty ve skartační lhůtě, které je nutné ze zákona nadále uchovávat, opatříme spisovým znakem, skartačním znakem a datem budoucí skartace. Dle potřeby převezmeme průběžnou péči o Váš archív nebo zaškolíme Vašeho zaměstnance.

Co nabízíme?

  • Vypracování směrnic – spisový a skartační řád pro Vaši firemní archivaci
  • Setřídění veškeré dokumentace vzniklé z Vaší činnosti
  • Označení všech pořadačů spisovými a skartačními znaky
  • Zaškolení zaměstnance zodpovědného za správu Vaší firemní spisovny.
  • Průběžná péče o Váš firemní archiv dle potřeby
  • Odborné konzultace

Bonus – aneb něco navíc

  • Převezmeme veškerou korespondenci s příslušným státním archívem.
  • Zajistíme povolení ke skartaci u dokumentů, kterým vypršela skartační lhůta.
  • Postaráme se o samotnou skartaci – odvoz a dokonalou likvidaci dokumentů v průmyslových drtičkách.