Pro firmy v likvidaci

I po zániku společnosti nebo po ukončení činnosti není možné dokumenty původce zničit nebo vyskartovat před vypršením zákonem stanovených skartačních lhůt. Dokumenty musí být přístupné pro orgány státní správy, bývalé zaměstnance a podobně.

 • Podle platné legislativy se postaráme kompletně o dokumenty vzniklé po dobu činnosti
 • Pořídíme přesné seznamy kopírující stav dokumentů
 • Vytřídíme dokumenty ke skartaci
 • Provedeme odbornou skartaci
 • Vytřídíme dokumenty k uložení
 • Opatříme je spisovým a skartačním znakem
 • Na základě protokolu je převezmeme
 • Uložíme je do naší komerční spisovny po zákonem stanovenou dobu
 • Po jejím uplynutí je na základě povolení necháme skartovat
 • Převezmeme za Vás veškerou komunikaci se státními archivy
 • K žádosti o výmaz společnosti z Obchodního rejstříku opatříme pro likvidátora kompletní dokumentaci týkající se zabezpečení archivu a dokumentů

S místně příslušným státním archivem na základě omezené plné moci dohodneme zákonný postup podle konkrétních potřeb likvidované společnosti.

Vyhotovíme potřebné žádosti:

 • Žádost o výběr archiválií původce v likvidaci
 • Žádost o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení
 • Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení
 • Žádost o posouzení návrhu na vyřazení dokumentů ve skartačním řízení
 • Žádost o projednání zabezpečení archivu a dokumentů

Případné archiválie vzniklé z činnosti původce předáme do péče určenému státním archivu.

Dokumentace k žádosti o výmaz společnosti z Obchodního rejstříku:

 • Smlouvu o uložení dokumentů v komerční spisovně
 • Potvrzení státního archívu o projednání zabezpečení archivu úpadce či likvidované společnosti
 • Potvrzení o předání archiválií
 • Potvrzení o přebrání a uložení dokumentů společnosti „v likvidaci“ v komerční spisovně