Nabídka

 • Přijedeme se podívat na Váše dokumenty
 • Vytřídíme dokumenty k uložení
 • Opatříme je spisovým a skartačním znakem
 • Na základě protokolu je převezmeme
 • Uložíme je do naší komerční spisovny po zákonem stanovenou dobu
 • Po jejím uplynutí je na základě povolení státního archívu necháme skartovat

Vaše doklady jsou uloženy v budově spisovny:

 • prostory spisovny byly prohlídnuty a schváleny zaměstnancem Zemského archívu v Opavě
 • prostory jsou pojištěné, zabezpečené proti vniknutí cizích osob, proti živelným pohromám.
 • prostor spisovny je chráněn zabezpečovacím zařízením a detektorem kouře
 • spisovna se nenachází v záplavové oblasti
 • ukládací prostory jsou vybavené stacionárními regály
 • dokumenty které potřebujete uložit na delší dobu můžeme vložit do archivních krabic pro náročné, dlouhodobé archivování.